Prezentační systémy

AC Marketing / Naše služby / Signmaking / Prezentační systémy


Prazdroj Zlín Prezentační systém Prezentační systém Prezentační systém

Pod pojmem prezentační systémy si můžete obecně představit reklamní stojany, které slouží hlavně jako informační médium, reklamní poutače pro podporu prodeje nebo stojany na prospekty, které mají za úkol informovat zejména o tom, čím se jako firma nebo prodejce zabýváte.