Výroba a pronájem billboardů

Vytvoříme takový billboard, který si lidé zapamatují. Situujte reklamu na místo, kde proudí tisíce lidí. Naší hlavní předností patří vlastní výroby a vlastní billboardová síť www.billboardplus.cz

Zajistíme kompletní služby od návrhu, výrobu přes instalaci a vlastní prezentační místa.

 

Standardní billboardové plochy

Standardní billboardové plochy jsou vhodné pro časově omezenou prezentaci akčních nabídek a krátkodobých kampaní. Tomuto časovému rozsahu přizpůsobujeme i výrobu a trvanlivost materiálu, kdy se většinou jedná o nalepený billboardový papír, který má životnost cca 3 měsíce.

Outdoorové billboardové plochy

Pro dlouhodobější prezentaci, propagaci jména, vzhledu firmy slouží naše vlastní plochy Billboard Plus, které jsou outdoorové. Velkou výhodou je, že se na tyto plochy dá vylepit klasický billboardový plakát, ale lze na ně pověsit banner (plachta).

V praxi to znamená, že Vám jednou pro vždy vyrobíme banner, který se stane Vaším majetkem. Ten Vás bude prezentovat kdy a kde uznáte za vhodné. Může se každé 2–3 měsíce stěhovat na jakoukoli volnou plochu dle nabídky Billboard Plus. Místa můžete měnit a prezentovat po celém Brně i v okolních městech, aniž byste museli platit pokaždé tisk nového papírového billboardu.

Zaujměte řidiče a chodce s originálními billboardy, a navíc ušetřete značnou částí financí díky outdoorovým plochám.

Ukázka prací